banerwycenapldeofertalogo
mainkreacja wartosci
topContent

oferta

Tłumaczenia pisemne

  • prawno-ekonomiczne: umowy, ustawy, akty notarialne, bilanse, audyty, biznesplany
  • techniczne: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, dokumentacje przetargowe i odbiorowe
  • handlowe: korespondencja handlowa, oferty handlowe, dokumenty marketingowe, reklamacje
  • strony internetowe
  • artykuły i publikacje popularno-naukowe

 

Tłumaczenia ustne

  • tłumaczenia konsekutywne: spotkania biznesowe, rozmowy handlowe, negocjacje
  • tłumaczenia symultaniczne: szkolenia, konferencje

 

Tłumaczenia przysięgłe

  • akty notarialne, dokumenty urzędowe, sądowe
  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, sądowe
  • dokumenty samochodowe
topFooter
leftFooter